עבודות.קום
WWW.AVODOT.COM

כיכר אתרים

ספריות

כתבי עת ב "סנונית"
ספרית מרכז דיין
ארכיון המכון למורשת בן גוריון
הכנסת - המרכז למחקר ומידע
.אוסף של טקסטים מלאים בנושאים מגוונים ממדע עד ספרות - אוסף מקוון של טקסטים

נתונים

אתר ממשלת ישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אתר האו"ם
UNESCO
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
אוסף התצלומים הלאומי
כלכלת עבודה - ארה"ב

איכות סביבה

אתר של מכון מופ"ת בנושא איכות הסביבה
זיהום ים תיכון כגורם תחלואה ביונקים ימיים
Eco-Portal
אתר של עו"ד צבי לוינסון העוסק בתחומי איכות הסביבה

מדעי המדינה

מידע בנושא המלחמה הקרה - The Cold War International History Project
יחב"ל וביטחון - The International Relations and Security Network -- ISN
מרכז ללימודי יחב"ל
מכון פלוסהיימר לחקר מדיניות
המכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים
מקורות בנושא לאומיות ולאומנות -פרוייקט הלאומנות

היסטוריה

היסטוריה כלכלית
.מגזין להיסטוריה הכולל מאמרים וחומר בנושא -Historytoday.com
אירופה- מסמכים היסטוריים

חינוך

אתר משרד החינוך
אתר של עמלנט הכולל מידע בנושאים כמו שיטות הוראה חלופיות, בתי"ס - חדשניים ועוד.
.חדשנות בחינוך
אתר העוסק בשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - שילובים
לקט מידע - מחשבים וחינוך
האתר של בועז נאמן - סטודנט לחינוך ותקשורת

אנתרופולוגיה

האתר האנתרופולוגי

פילוסופיה

(אונ' ת"א) אינדקס אתרים העוסקים בפילוסופיה

ניהול

אומנות הניהול - אתר המנהלים של ישראל

משפטים:

המאגר המשפטי המעודכן - תקדינט

קולנוע

האתר כולל מאמרים וספרים בנושא, וכן קישורים לאתרים בנושא התיאוריה - המבע הקולנועי
.הקולנועית

שונות

תכנית אב לתחבורה במרחב ת"א - מאי 2001
מבואה - אתר בנושא פוסט מודרניזם
קידום אתרים
עבודות באנגלית
עיצוב אתרים

© עבודות - מאגר עבודות אקדמי

המדריך לכתיבת סמינריון :: מאגר סמינריונים