עבודות.קום
WWW.AVODOT.COM

ברוכים הבאים לאתר עבודות

סמינריונים, עבודות מחקר, הצעות מחקר ותזות

משנת 2002 אנו עוזרים לסטודנטים באיתור עבודות אקדמיות בנושאים מגוונים בניהם במשפטים. באתר עבודות תוכלו למצוא סמינריונים במשפטים, דוגמאות לעבודות מוכנות במשפטים, הצעות מחקר ועוד.

דוגמאות לעבודות במשפטים

הטרדה מינית בעבודה - האם להתלונן או לא להתלונן
הגורמים השונים המשפיעים על נשים לבחור את דרך תגובתן להטרדה ודרכי הטיפול בתופעה מצד הגורם המעסיק ומערכת המשפט.

ההתנגשות בין סימני מסחר לבין שמות מתחם והפגיעה המסתברת בקניין
פסיקת בתי המשפט בסוגיית ההגנה על שמות מסחר רשומים ומניעת חטיפתם ומידת ביטויה של זכות הקניין כזכות יסוד בפסיקת בתי המשפט בסוגייה משפטית זו.

מגמות משפטיות בהרמת מסך בדין הישראלי
הבעיות שהתעוררו בעשורים האחרונים בתחום זה, ותחולת הדינים הקיימת והרחבתם בראי המשפטי התקדימי, מעבר לגדרי החוק.

מינוי לא יהודי לתפקיד ציבורי בישראל
עמדת המשפט העברי בנושא - למן המקורות הראשונים בתורה, דרך המשנה, הגמרא, הפרשנים, ראשונים ואחרונים עד לדורנו אנו וליתן תשובה מקיפה ומחודדת בנושא.

קונפליקטים בין בית המשפט העליון לאורתודוכסיה ולדת
בחינת הקונפליקטים בנושאים נישואין, תפילה בכותל ומועצות מקומיות.

ביצע חיפוש בעבודות.קום:

חיפוש ניתן לעשות על ידי רישום המונח משפטים במנוע החיפוש שבאתר ולחיצה על הלחצן "חפש".מיד תקבלו רשימת עבודות במשפטים .לצד כל עבודה, סמינריון, או פרו"ס תרשמנה מספר המילים, שנת פרסום העבודה, מחירה ובנוסף תקציר נרחב המאפשר לכם להתרשם מתוכנה.

טיפ: בעת החיפוש אין צורך לרשום "סמינריון במשפטים" / "עבודה במשפטים" אלא רק את מילת החיפוש משפטים. כל העבודות באתר הנן עבודות אקדמיות אשר עברו בדיקה ועריכה אקדמית.

ביצוע הזמנה בעבודות.קום:

לאחר שמצאתם את העבודה במשפטים; המתאימה לכם, יש ללחוץ על הלחצן "הוסף לסל" ולאחריו על "לחץ לרכישה" כל העבודות ניתנו להורדה מידית למחשבכם האישי לאחר ביצוע הרכישה

קבלת העבודות

כל העבודות שבאתר ניתנות לרכישה וקבלת מיידית, העבודות נשלחות בפורמט Microsoft® Word ,תוכנה הנמצאת כמעט בכל מחשב.


סמינריון במשפטים :: סמינריונים במשפטים :: עבודות במשפטים :: עבודה במשפטים :: פרו-סמינריון במשפטים


© עבודות - מאגר עבודות אקדמי

המדריך לכתיבת סמינריון :: מאגר סמינריונים